Musikkultur i Sverige

Definitionen av folkmusik kan det skrivas spaltmetrar om. Kan man kanske säga att folkmusik fick sitt namn från att det för hundratals år sedan var folkets musik, till skillnad mot adelns ”finare” musik? Det ”vanliga folket”: bönder, fiskare och den sortens människor som var mindre bemedlade ekonomiskt räknat. Adeln ansåg även att detta fotfolk hade mindre förståndsgåvor än de själva. Folket fick alltså ha sin musik för sig själva och adeln hade sin musik som kunde kallas kammarmusik. Även nu för tiden är kammarmusik populärt – det finns till och med festivaler ägnade speciellt åt denna, exempelvis festivalen i Båstad.

Men båda dessa företeelser är svensk musikkultur. Att musiken är en mycket viktig del i svensk kultur är det ingen tvekan om. Människors behov av att underhålla och underhållas har funnits i alla tider sedan vår art kom på att man kunde sjunga. Sång är ju den ena delen av musik, olika musikinstrument den andra. Inom vardera delen finns ett antal varianter som till exempel jojk eller aria kontra instrumentens A till Ö. Folkmusik, kammarmusik, klassiska konserter, popkonserter, trubadurer, allsång och mycket mycket mer finns i listan för svensk musikkultur. Modernare tiders mest diskuterade kulturyttringar är popmusikens intåg i landet som skapade en mängd musikband. Den generation som bara kort tid innan diggat Charleston, förfasade sig över ungdomarnas ”förfärliga” musik. Punkrocken är en annan företeelse som skapat kulturchock. Alla sorters musiksmak har sina fans och belackare. Musiksmak är också kultur.