Om

Det är med spelmansstämmor som med allsången i Sverige. Den skapar gemenskap över alla generationer. Denna sajt handlar om traditionell musik i Sverige, traditionella musikinstrument, musikutbildningar, musikkultur i Sverige och festivaler 2014.