Sveriges Spelmäns riksförbund

sveriges spelmäns riksförbundLinköping är platsen för Sveriges Spelmäns riksförbunds förbundsstämma 2014. Där samlas representanter för distriktsförbunden och medlemmarna som utgör själva Riksförbundet. Förbundet är en samordnande paraplyorganisation med mycket lite egen verksamhet. Man är främst en administratör. Antalet medlemmar uppgår till dryga sextusen och de utgör Sveriges största folkmusikorganisation. Förutom en tidning som utkommer fyra gånger om året säljer man böcker och häften om låtar med notmaterial. Förbundet spelar också en viktig roll som medarrangörer för kurser inom folkmusik främst för de yngre. Även andra sorters träffar som spelmansstämmor står på programmet men drivs av lanskapsförbunden och lokala föreningar. Förbundet erhöll statligt kulturstöd för organisationer med 475 000 kronor för 2013. Detta kan jämföras med Riksförbundet för Folkmusik och Dans som fick 705 000 kronor. Totalt sett bestod detta stöd av 27 miljoner statliga kronor till alla sorters kulturyttringar. Folksamling är en satsning speciellt inriktad på unga människor. Man vill att ungdomar som spelar och dansar skall utvecklas genom att komma tillsammans. Främsta inriktningen är att olika åldersgrupper skall mötas och utbyta erfarenheter, de ungas möjligheter att förkovra sig ökar menar förbundets ledning.